BLOZ ON LINE Aktualne informacje o lekach dla lekarzy.

Nowa ustawa refundacyjna oraz rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nałożyły na lekarzy nowe obowiązki w zakresie ordynacji leków, polegające na doborze leków według tzw. Wskazań Produktu Leczniczego. Niestosowanie się lekarzy do tych wymogów może skutkować dotkliwymi karami ze strony NFZ. Wskazania potrzebne lekarzowi dostępne są w świadectwach rejestracyjnych i tzw. Charakterystykach Produktu Leczniczego (CHPL), a są to zwykle wielostronicowe dokumentacje, niemożliwe do studiowania podczas relatywnie krótkiej wizyty lekarskiej.

Rozwiązaniem pomocnym dla lekarzy i nie tylko, jest „BLOZ ON LINE", czyli znana od lat Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia BLOZ, dostępna „On Line" na platformie OSOZ.

Wprawdzie systemy informatyczne współpracujące z OSOZ, przeznaczone dla medycyny, czy farmacji, od dawna zawierają zaimplementowaną bazę BLOZ. Baza leków wbudowana w system informatyczny ma jednak pewną wadę, a mianowicie trzeba pamiętać o jej aktualizowaniu praktycznie po każdej zmianie przepisów, a zmian tych jest naprawdę sporo. Ponieważ tradycyjna baza BLOZ zawiera informacje o ponad 170 tysiącach leków, więc proces aktualizacji bazy w przychodni, czy aptece może zająć nawet kilkanaście minut.

Baza „BLOZ ON LINE" jest inna, bowiem zainstalowana jest na głównej platformie systemu OSOZ (www.osoz.pl) i modyfikowana jest na bieżąco. Podczas ordynacji leków i wypisywania recept, system informatyczny przychodni łączy się automatycznie z bazą „BLOZ ON LINE", a lekarz otrzymuje natychmiast informację o wskazaniach danego leku, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces wystawiania recept.

Moduły zawarte w bazie BLOZ pozwalają poznać lekarzom oprócz podstawowych informacji o leku, również aktualne informacje o rodzajach odpłatności pacjenta, odpowiednikach leku w zakresie tej samej substancji czynnej oraz wskazania kliniczne zapisane w charakterystyce produktu leczniczego.

- W świetle aktualnej sytuacji prawnej jest niezwykle istotne, aby lekarz w trakcie swojej pracy miał bezpośredni i szybki dostęp do informacji dotyczących zarówno odpłatności, jak również wskazań klinicznych związanych z danym produktem leczniczym. Szybki i łatwy dostęp do informacji bezpośrednio z poziomu systemu medycznego pozwala zaoszczędzić tak cenny czas lekarza, który może być przeznaczony na opiekę nad pacjentem. Lekarz w trakcie zlecania leku, wybiera produkt z bazy i na bieżąco ma wiedzę o wysokości refundacji przysługującej pacjentowi oraz może odszukać odpowiedniki danego leku. – wyjaśnia Rafał Kozioł, Dyrektor Wydziału Systemu OSOZ, KAMSOFT S.A.

Baza BLOZ w wersji on-line daje lekarzowi natychmiastowy dostęp do najnowszych informacji dotyczących leków, co istotnie minimalizuje ryzyko błędnych ordynacji.

 

W codziennej pracy lekarza pomocne mogą okazać się również inne funkcje bazy BLOZ jak: daty ważności rejestracji poszczególnych produktów leczniczych, interakcje leków, które są dość złożonym i kosztownym problemem społecznym, albo średnie ceny, za pomocą których lekarz posiada wiedzę o średniej cenie produktu na rynku. Dużo cennych informacji dostarczają opisy leków, zwierające krótkie i ważne informacje dotyczące zakresu zastosowania lub działania produktu leczniczego.

Korzystanie z bazy leków w formie elektronicznej wpływa na poprawę czytelności recepty. Wybrany przez lekarza lek, po sprawdzeniu interakcji, jest automatycznie przenoszony na receptę, co eliminuje problemy związane z błędnie wypisaną nazwą leku, czy nieczytelnym charakterem pisma lekarza. Ważną kwestią dotyczącą wykorzystywania elektronicznej bazy leków jest również fakt, że stwarza ona podstawę do stosowania recepty elektronicznej i wykorzystania innych zalet, jakie taka recepta wnosi do opieki zdrowotnej.

Wszelkie zapytania dotyczące funkcjonowania bazy BLOZ prosimy kierować na adres e-mail: bloz@kamsoft.pl.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.