BLOZ ON LINE Aktualne informacje o lekach dla lekarzy.

Nowa ustawa refundacyjna oraz rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nałożyły na lekarzy nowe obowiązki w zakresie ordynacji leków, polegające na doborze leków według tzw. Wskazań Produktu Leczniczego.

Czytaj więcej »

Zapraszamy na Forum Polityki Zdrowotnej i E-zdrowia

17 maja br. w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 14. edycja Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. W wydarzeniu weźmie udział 600 gości, a swoje wykłady przedstawią m.in. zagraniczni prelegenci. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Złoty Eskulap 2012 dla Indywidualnego Konta Zdrowotnego

Innowacyjność, nowoczesność i najwyższa jakość to główne kryteria, które wyróżniają laureatów Złotego Medalu MTP - Złotego Eskulapa. Indywidualne Konto Zdrowotne w Systemie OSOZ zostało uhonorowane tym prestiżowym wyróżnieniem.

Czytaj więcej »

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

Czytaj więcej »

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

Czytaj więcej »

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Czytaj więcej »

 

Urządzenie mobilne AAA
X
X

Nota prawna

Dane gromadzone w Systemie OSOZ w dniu dzisiejszym nie obejmują wszystkich podmiotów rynku opieki zdrowotnej, a jedynie te które wyraziły na to zgodę przystępując do Systemu. Dokładność informacji wzrasta wraz z ilością podłączonych podmiotów, a dane coraz precyzyjniej odzwierciedlają faktyczny stan rynku. W związku z tym prezentowane dane mają jedynie charakrter informacyjny, a operator systemu OSOZ nie bierze odpowiedzialności za ich interpretacje oraz za skutki działań opartych o informacje pozyskane z Systemu.

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

Administrator portalu www.osoz.pl (KAMSOFT Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 133, 40 - 235 Katowice, REGON 241371988 oraz NIP 9542685559 o kapitale zakładowym w wysokości 40000000 (wpłacony w całości), KRS 0000345075, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Indywidualnych Kont Zdrowotnych Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

II. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu.

Dla poprawnego działania Portalu koniecznym jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 • System operacyjny: Windows, Linux.
 • Procesor: minimum 500 MHz.
 • Pamięć RAM: minimum 512 MB.
 • Rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 • Głębia kolorów: 32 bity.
 • Przepustowość łącza internetowego: minimalna to 128kB/s, a zalecana to 512kb/s.
 • Zalecane przeglądarki internetowe to Internet Explorer wer. 7 (lub nowszą) Mozilla Firefox wer. 3 (lub nowszą). Przeglądarki powinny mieć zainstalowane oprogramowanie do obsługi Java Script oraz włączoną opcję obsługi plików cookies, które są zapisywane przez serwer administratora na komputerze użytkownika. Mechanizmy o których mowa w zdaniu poprzednim są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowej nawigacji w ramach portalu.
 • Inne oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego działania Portalu to: program Acrobat Reader, program Silverlight. Programy te są udostępniane przez ich producentów nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:

 • Dbać o poufność używanych w sieci danych dostępowych (Nazwa Użytkownika, Hasło Użytkownika).
 • Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall.
 • Na bieżące aktualizować używane przez siebie oprogramowanie - sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.
 • Unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

Zamknij

Akty prawne

System OSOZ nie przechowuje danych pozwalających identyfikować osoby fizyczne posiadające Indywidualne Konta Zdrowotne w systemie. Każde konto oznaczone jest jedynie przy pomocy indywidualnego numeru, który znany jest tylko właścicielowi konta (pacjentowi). W związku z tym dane zgromadzone w systemie mają jedynie charakter danych statystycznych i jako takie nie są zbiorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Mimo to, aby dołożyć wszelkich starań związanych z ochroną danych zgromadzonych w systemie zastosowano takie same środki bezpieczeństwa, jakie są wymagane przy przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe pacjenta pozostają w wymaganym zakresie wyłącznie w ramach systemów Świadczeniodawców.

Informacje zawarte w serwisie i metody działania serwisu są zgodne z:

 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.04.53.533 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.05.226.1943 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz.U.01.57.602)
 • USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399 z póź. zm.)
 • USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.07.14.89 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko ? weterynaryjnych (t.j. Dz.U.02.187.1567 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.99.90.999 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U.02.126.1068 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565 z późn. zm.)
 • USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.)

Zamknij

Prosimy o niezadawanie pytań, które wymagają odpowiedzi lekarzaWYŚLIJ ZAPYTANIE

W celu zadania zapytania dotyczącego portalu OSOZ prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail:

pomoc@osoz.plZamknij