Nota prawna

Dane gromadzone w Systemie OSOZ nie obejmują wszystkich podmiotów rynku opieki zdrowotnej, a jedynie te, które wyraziły na to zgodę przystępując do Systemu. Dokładność informacji wzrasta wraz z ilością podłączonych podmiotów, a dane coraz precyzyjniej odzwierciedlają faktyczny stan rynku. W związku z tym, prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny, a operator systemu OSOZ nie bierze odpowiedzialności za ich interpretacje oraz za skutki działań opartych o informacje pozyskane z Systemu.

 

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

Administrator portalu www.osoz.pl (KAMSOFT Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 133, 40 - 235 Katowice, REGON 241371988 oraz NIP 9542685559 o kapitale zakładowym w wysokości 52600000 (wpłacony w całości), KRS 0000345075, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Indywidualnych Kont Zdrowotnych Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

II. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu.

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:

- przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript,

- włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

Zalecane są:

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px

- dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:

- Internet Explorer od wersji 7,

- Mozilla Firefox od wersji 3.5,

- Opera od wersji 10,

- Chrome od wersji 5.

- dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.

Inne oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego działania niektórych stron Portalu to: program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów), program Silverlight (do korzystania z serwisu osoz.tv). Programy te są udostępniane przez ich producentów nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:

- Dbać o poufność używanych w sieci danych dostępowych (Nazwa Użytkownika, Hasło Użytkownika).

- Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall.

- Na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie - sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.

- Unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.