Analizator Refundacyjny

Analizator Refundacyjny to narzędzie pozwalające na minimalizowanie strat marży, jakie apteka ponosi w wyniku wprowadzenia stałych cen na leki refundowane.

Jest to moduł w programie aptecznym, pracujący w oparciu o analizy OSOZ, który pokazuje jak będą kształtowały się ceny leków refundowanych i odpłatności pacjenta po publikacji nowego obwieszczenia. Na tej podstawie przedstawia rekomendacje w zakresie sprzedaży lub zakupu danego leku.

Z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala poznać, czy opłaca się kupić większą ilość danego leku, czy też należy jak najszybciej wyprzedać ten lek (np. z uwagi na prognozowany w kolejnym obwieszczeniu spadek ceny leku dla pacjenta).

Już 2 tygodnie po publikacji obwieszczenia refundacyjnego MZ (wprowadzeniu nowych cen na leki refundowane) dostępne są rekomendacje OSOZ na kolejny okres. Wraz z pojawieniem się projektu obwieszczenia MZ, dwa tygodnie przed planowaną publikacją – dostępne są rekomendacje OSOZ w oparciu o ten projekt.

Z rekomendacji Analizatora Refundacyjnego można korzystać testowo przez dwa kolejne okresy obwieszczeniowe.

Aby włączyć usługę, należy zalogować się w Serwisie Apteki.

Informacje o usłudze można uzyskać wysyłając e-mail na adres: pomoc@osoz.pl.